Medlemmer


Snertinge og Omegns Erhvervsforening er for både borgere og erhvervsdrivende.

Med et medlemskab støtter du bl.a. Flag Allé i Snertinge, Fastelavsfest i Idrætsforeningen, juletræ i Snertinge, Markedsdag i Snertinge.

Hvert år støtter foreningen forskellige formål, hvor der er ansøgt penge til f.eks. hjertestarter, pensionist foreningen, Juletræsfest med FSI.


Som erhvervsdrivende har du mulighed for at få oplysninger og invitationer fra

Kalundborg Erhvervsråd. Vi har 2 repræsentanter, som deltager i deres møder. Der holdes netværksmøde hver 2. måned. 

Vores medlemskare af erhvervsdrivende er blandt andet årsag til at vi hvert år modtager et tilskud til vores forening. 

Vi kan også tilbyde at lave en virksomheds profil på facebook. Vi har stor succes med dette, som deles og herved kommer rundt til mange tusinde personer.


Kontingentet for 2019 er:

Borger kr. 200-

Hustand = 2 voksne kr. 300-

Erhvervsdrivende kr. 300-


Ønsker du medlemskab, kan du sende en mail til

 snertinge.erhverv@hotmail.com

med oplysning om navn, adresse, mail og telefonnummer.