Historik

Søndag den 1. april trodsede 59 børn samt forældre og bedsteforældre, den bidende kolde påske sne og drog rundt i  Snertinge til påske ægge løb.

Her er lidt billeder fra dagen, mange flere kan ses på vores Facebook side Snertinge og Omegns Erhvervsforening.Snertinge erhvervsforening blev stiftet  d. 24 maj  1984 med Foreningens motto " til hjælp for dig selv, uden at skade andre"

Mottoet er dog siden hen blevet sløjfet i foreningens vedtægter.


Ved nedlæggelsen af Fauerbo forsamlingshus modtog erhvervsforeningen en sum penge, så der kunne købes en flag allé. Det har siden hen været foreningens lod at sørge for flagning og at holde vores flag allé ved lige.


Idag består flagálleen  af 28 flagstænger, samt 6 sølvbryllupsstænger til udlejning.

Derudover udlejes også 3 stk lyskæder, 1 på 25 meter, 2 på 12.5 meter.

Kontakt Jan Andersen for udlejning Tlf. 2143 0166 eller send en mail på : snertinge.erhverv@hotmail.com


Som eksempler på, hvad foreningen har støttet og forsat støtter kan nævnes:


Føllenslev Særslev Idrætsforening.

Underholdning Ældrecenteret.

Pejlesøjlen rundkørslen

Lys på Kirken

Fodboldmål på det grønne område.

Fastelavnsfest Firhøjhallen

Renovering gadekæret.

Borde og bænke grønne område

Hjertestarter opsat ved Føllenslev Kirke


Kunne du tænke dig et medlemskab af foreningen, er du med til at sikre dig at vores flag allé kan bestå. Du får indflydelse på fremtidens arrangementer og foreningen får bedre vilkår at arbejde med jo flere medlemmer vi er. Du får ligeledes ret til at deltage i den årlige generalforsamling og efterfølgende spisning samt hyggeligt samvær.

Henvendelse vedrørende medlemskab kan ske til formanden eller kassereren (se under bestyrelse).


Kontingent typer:

Borger Kontingent kr. 200-

Husstands Kontingent kr. 300-

Erhvervs Kontingent kr. 300-